Tijdschrift

Drie keer per jaar in maart, juli en november verschijnt ons tijdschrift met historische bijdragen en mededelingen van de vereniging. Leden ontvangen dit blad op hun huisadres.

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoudsopgaven van ons tijdschrift in de afgelopen jaren.
Ook kunt u de inhoud van sommige artikelen nalezen door te klikken op de betreffende regel. 

Inhoudsopgave Tijdschrift 2017 - 2014

54e jaargang – Juni 2017 – no. 149 in deze editie o.a.

 • Huib Uil, De Nadere Reformatie op Schouwen-Duiveland. Pag. 4-6;
 • Jan Kouwen, Species Zirixea Judaica of toch de synagoge Schurkzee? Pag. 7-9;
 • Rinus van Langeraad KAzn.,  Multireligieus Oosterland. Pag. 10;
 • Ineke van den Broek, Kiezen of delen. Katholieken in Zierikzee omstreeks 1600. Pag. 11-15;
 • Trianda Yuliasty, Schouwen-Duiveland in de ogen van drie moslima’s. pag. 16-18;
 • Jan Kouwen, De kerkcent. Pag. 18;
 • Peter Noordermeer, Wie bin dat noe? Pag. 24;
 • Jeroen Padmos, Uut de pepieren. Verkoop van joods onroerend goed: de Zierikzeese middenstand deed zaken. Pag. 26-27. 


54e jaargang – Maart 2017 – no. 148 in deze editie o.a.

 • Peter Noordermeer, Basisschoolproject ‘Mijn Stad en Lande’. Pag. 4-5;
 • Peter Noordermeer, ‘Goed gereformeerd’.
 • De roerige geschiedenis van de gereformeerde kerk in Nieuwerkerk. Pag. 6-8;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Evacuatieperikelen ’44-’45. Pag. 9-11;
 • Jan Kroesen, ‘Door ’t Vrije onze gevangenschap tegemoet’. Pag. 14-17;
 • Peter Noordermeer, Een oude degelpers als familiestuk. Pag. 20-21;
 • Jan de Jonge, Hôtel Schraver, ‘grote tuin met amusementen’. Pag. 22-23;
 • Jan Kouwen, Foutje in de Kroniek 2016. Pag. 24;
 • Anita de Munnik, Geen Brouwerseiland! Pag. 25;
 • Joyce van Dijke-Vermeulen, Verslag van de najaarsledenvergadering. Pag. 26-27.

53e jaargang – Oktober 2016 – no. 147 in deze editie o.a.

 • Jeroen Padmos, Gids van Joods erfgoed in Nederland. Pag. 3-5;
 • Jan de Jonge, Het weeghuisje van Viane. Pag. 5-9;
 • Wim Kesteloo, Luchtgevecht boven Nieuwerkerk. Pag. 11-12;
 • Piet Karman, Goedkope koelkast, dure melk. Pag. 12-13;
 • Peter Noordermeer, Boek werpt nieuw licht op de slavenopstand op de Neptunus. Pag. 15-20;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Het gezin Der Weduwen-Der Weduwen. Pag. 20-23;
 • Ineke van den Broek, Uut de pepieren. Pag. 24-26;


53e jaargang – Juli 2016 – no. 146 in deze editie o.a.

 • Rinus van Langeraad KAzn., De Gouden Koets kwam ooit naar Zierikzee. Pag. 3-4;
 • Piet Karman, Oosterschelde Open! Pag. 5-6;
 • Jan de Jonge, Van doktersfonds van den gemeentegeneesheer naar een algemeen ziekenfonds. Pag. 6-8;
 • Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel IV: Zierikzee 1485-1527. Pag. 14-19;
 • Peter Vleugel, Ledenexcursie 2016 naar Gent. Pag. 21-22;
 • Edzard Gelderman, Geschiedenissen van Westenschouwen. Pag. 23.


53e jaargang – Maart 2016 – no. 145 in deze editie o.a.:

 • Piet Dekker, Een erfenis met vraagtekens. Pag. 3-5;
 • André Flikweert, De artsenfamilie Keller te Oosterland en Zierikzee – een vermogende familie in de 19e eeuw. Pag. 6-10;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Van Weelweg K 73 naar Weelweg 3 en van gemengd bedrijf naar recreatieboerderij. Pag. 10-12;
 • Wim Kesteloo, Per boot naar Nieuwerkerk. Pag. 13;
 • Piet Karman, Onverklaarbaar en onweerstaanbaar. Pag. 14-16;
 • Anita de Munnik, De Driestuiversopera. Pag. 17;
 • Ria Geluk, Jaarverslag commissie PR en Communicatie. Pag. 21;
 • Marnix van Straalen, Jaarverslag commissie Planologie. Pag. 22-23;
 • Aize Meintema, Jaarverslag Monumentencommissie. Pag. 23;
 • Corstiaan Prince, Jaarverslag Kroniek van het land van de zeemeermin 2015. Pag. 24;
 • Jeroen Padmos, Jaarverslag commissie Tijdschrift. Pag. 25;
 • Gabri de Groot, Verslag Najaarsledenvergadering 2015. Pag. 26-27;
 • Ria Geluk, Jaarverslag commissie Cultuur Historische Elementen. Pag. 28.


52e jaargang – Oktober 2015 – no. 144 in deze editie o.a.:

 • André Flikweert, Het Kolenfonds te Nieuwerkerk – een bijzondere uitwerking van de coöperatieve gedachte. Pag. 2-4;
 • Rinus van Langeraad KAzn., ‘Het lyceum, de school uit duizend’. Pag. 5-7;
 • G.J. Kouwen, Verhaal van een ‘arme jodin’; e-mailverkeer over een krantenberichtje. Pag. 8-10;
 • Betty Blikman-Ruiterkamp, ‘Beschrijving der menslievende bedrijven van Jan van Meerendonk’. Pag. 10-13;
 • Wim Kesteloo, Had Nieuwerkerk een kasteeltje? Pag. 14-16;
 • Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland (III). Pag. 22-26;
 • Gabri de Groot, Verslag voorjaarsvergadering Stad en Lande 17 april 2015. Pag. 27-28.  


52e jaargang – Juni 2015 – no. 143 in deze editie o.a.

 • Wim Kesteloo,  Pieter Johannes Smallegange, beter bekend als ‘Piet Muus’. Bakker, bokhouder en eerste PvdA-man op Nieuwerkerk. Pag. 3-5;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Meester Kosten in Oosterland. Pag. 8-10;
 • André Flikweert, Een joods familie in Nieuwerkerk. Pag. 13-16;
 • Jop G. Steenhof de Jong, Uranium in Nieuw-Haamstede. Nucleaire hype rond grondboring op vliegveld. pag. 16-20;
 • Peter Vleugel, Isolement? Schouwen-Duiveland voor en na 1965. Pag. 21-22;
 • Peter Noordermeer, Op Facebook schrijf je samen geschiedenis. Pag. 23;
 • Betty Blikman, Een schoolmeester op Schouwen-Duiveland: vijf huwelijken en elf begrafenissen. Pag. 24-26;
 • Peter Vleugel, Najaarsexcursie gaat naar Dordrecht. Pag. 27-28.

52e jaargang – Maart 2015 – no. 142 in deze editie o.a.

 •  Peter Noordermeer, Anita de Munnik: ‘Op Schouwen-Duiveland is alles wat mooi is bijeengebracht’. Pag. 3;
 • Huib Uil, In memoriam ir. J.L. van Sloten (1919-2014). Pag. 5-6;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Viane, vergane glorie. Pag. 12-13;
 • Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel 2: 1453-1485. Pag. 14-18;
 • Gabri de Groot, Verslag van de najaarsvergadering 2014. Pag.19-20;
 • Wijnand Renden, Activiteiten Jubileumcommissie. Pag. 20-21;
 • Cora Volkeri, Jaarverslag Commissie Jaarboek. Pag. 21-22;
 • Aize Meintema, Jaarverslag Commissie Monumenten. Pag.22-23;
 • Ria Geluk, Jaarverslag Commissie PR en Communicatie. Pag. 23;
 • Ria Geluk, Jaarverslag Commissie Cultuur Historische Elementen. Pag.24;
 • Jeroen Padmos, Jaarverslag Commissie Tijdschrift. Pag. 24.
   

51e jaargang – Oktober 2014 – no. 141 in deze editie o.a.

 • Wijnand Renden, Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Pag. 2;
 • Frans Beekman, Stad en Lande: kennis en behoud. Pag. 3-4; 
 • Hugo Doeleman, ‘Vaak vechten tegen de bierkaai’. Pag. 4-5;
 • Joop van Loo, Vijfenzeventig jaar Stad en Lande. Pag. 5-6;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Een amateuristische voorganger van radio-omroep Schouwen-Duiveland. Pag. 12-13;
 • Peter Noordermeer, Jubileumexcursie 75 jaar Stad en Lande op 20 en 27 september 2014. Pag. 14-15;
 • Peter  Noordermeer, Oorlogspost uit Zierikzee (1917). Pag. 18;
 • Jeroen Padmos, De geschiedenis van de MCC. Pag. 19-20;
 • Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel I (1426-1453). Pag. 21-23;
 • Betty Blikman-Ruiterkamp, Stoephekken geven sfeer aan de straat. Pag. 24-27;
 • Gabri de Groot en Jan Heuseveldt, Verslag voorjaarsledenvergadering 11 april 2014. Pag. 27-28.
   

51e jaargang – Juni 2014 – no. 140 in deze editie o.a.

 • Wijnand Renden, Jubileumexcursie over Schouwen-Duiveland. Pag. 4;
 • Guido Hendrix, Mijn huusvrouw is blijve liggen van haer eerste kijnt… Pag. 5;
 • Rinus van Langeraad KAzn., Een dove kunstenaar met Schouwse wortels. Pag. 5-6;
 • Betty Blikman-Ruiterkamp, Een Zierikzeese predikant en de erepenning van het Teylersgenootschap.
  Pag. 10-13;
 • Peter Vleugel, Stad en Lande-excursie naar Antwerpen. Pag. 13-15;
 • Jeroen Padmos, Een cleijn wagen houte kasse en een krucifix; De zeventiende eeuwse nalatenschappen
  van Nicolaes Abrahamsz. Coole en Anna Morette. Pag. 16-19;
 • Jan Heuseveldt, Verslag najaarsvergadering Stad en Lande Schouwen-Duiveland
  vrijdag 29 november 2013 te Dreischor. Pag. 20-22;
 • Ria Geluk, Jaarverslag commissie PR en Communicatie. Pag. 22;
 • Ria Geluk, Jaarverslag commissie Cultuur-historische elementen. Pag. 23;
 • Aize Meintema, Jaarverslag commissie Planologie. Pag. 23.


51e jaargang – Maart 2014 – no. 139 in deze editie o.a.

 • Peter Noordermeer, Sporen van de slavenhandel op het Zeeuwse strand. Pag. 4;
 • Michiel Verweij, Een Zierikzees grafmonument in Rome. Pag. 6-9;
 • Rinus van Langeraad KAzn., De familie Boogerd/Der Weduwen op de Oosthoeve. Pag. 10-11;
 • Peter Noordermeer, Ernest Groosman en de wederopbouw in Bruinisse. Pag. 12-13;
 • Betty Blikman-Ruiterkamp, Familie Rost van Tonningen woonde in Zierikzee. Pag. 14-16;
 • Arie Abbenes, Stadhuisbeiaard klankrijker na restauratie. Pag. 17-19;
 • Guido Hendrix, Uut de pepieren. Eigentijdse bronnen over het dagelijks leven op Schouwen-Duiveland in vroeger tijden. Pag. 19;
 • Cora Volkeri, Jaarverslag commissie Jaarboek. Pag. 21-22;
 • Jeroen Padmos, Jaarverslag commissie Tijdschrift. Pag.22-23;
 • Aize Meintema, Jaarverslag Monumentencommissie. Pag. 23-24. 
terug naar boven