skip to Main Content

Bestuur en commissies

Commissie Cultuurhistorie en erfgoed

De vereniging houdt zich bezig met de oudere maar ook recente (cultuur)geschiedenis van het eiland. Deze commissie doet onderzoek naar (cultuur)historische gebeurtenissen en materieel en immaterieel erfgoed. Door publicatie van de resultaten van de onderzoeken bevordert zij de kennis over en daarmee de betrokkenheid bij Schouwen-Duiveland.

Onder materieel erfgoed wordt verstaan roerend erfgoed, zoals verzamelingen, archieven, kunstwerken, en onroerend erfgoed. Het onroerend erfgoed wordt echter met name door de commissies Monumenten en Planologie behandeld.
Onder immaterieel erfgoed wordt verstaan oraal erfgoed (vertelcultuur, dialect), podiumkunst en gebruiken, rituelen, ambachten en eetcultuur.

De belangstelling voor immaterieel erfgoed groeit, ook bij jongeren. De stichting Erfgoed Zeeland (voorheen SCEZ) heeft dit onlangs als speerpunt genomen. Duurzaamheid en een prettige woon-en leefomgeving wordt door jongere gezinnen belangrijk geacht, evenals gezond en lokaal eten, klimaat en hergebruik van spullen. De vereniging speelt hier op in door meer aandacht te geven aan het immateriële erfgoed.

De commissie Cultuurhistorie en erfgoed onderhoudt contacten met de (zelfstandige) redacties van het tijdschrift en het jaarboek en stimuleert publicatie van haar onderzoeksresultaten.

Back To Top