skip to Main Content

Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van de vereniging dateren uit 1991. Sindsdien is er veel veranderd. Het internet deed in dat jaar zijn intrede in Nederland en sinds 1995 werd email voor het grote publiek toegankelijk. De smartphone werd pas in 2007 gepresenteerd. Onze manier van communiceren is hierdoor drastisch veranderd. Er zijn ook wijzigingen dichtbij huis. Zo zijn de 5 gemeenten op het eiland samengegaan tot de gemeente Schouwen-Duiveland. Wetten zijn gemoderniseerd en aangepast. En, de praktische werkwijzen binnen de vereniging sluiten al lang niet meer helemaal aan op de statuten.

Voor het bestuur is dit een reden geweest om een algehele statutenwijziging voor te leggen aan de leden. Notaris mr. R. Zonnevylle heeft de statuten herschreven. Uiteraard zijn de doelstellingen van de vereniging niet gewijzigd. Alle aanpassingen hebben te maken met de hiervoor genoemde veranderingen. Daarnaast is het taalgebruik aangepast en zijn de artikelen efficiënter uitgewerkt, minder gedetailleerd, en aangepast aan de huidige wetgeving. Ook het huishoudelijke reglement wordt aangepast, zodat dit weer aansluit op de nieuwe statuten. Bovendien zijn sommige gedetailleerde uitvoeringsbepalingen die in de statuten stonden in het nieuwe huishoudelijk reglement verwerkt.

In tegenstelling tot eerder vermeld is besloten de wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement door te schuiven naar 2021.

Hierbij treft u het concept van de akte van statutenwijziging en het concept van het nieuwe huishoudelijke reglement aan.

Back To Top