Ga naar hoofdinhoud

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland is door de Belastingdienst vanaf 28 november 2022 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook aangewezen als culturele ANBI.

Dat betekent dat Stad en Lande is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen.

Fiscale aftrekbaarheid
Schenkingen en donaties aan Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Bij losse giften moet u wel rekening houden met een drempel en een maximum. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Indien uw schenking of donatie de vorm heeft van een periodieke gift (overeenkomst voor minimaal 5 jaar) mag deze altijd volledig worden afgetrokken. Tot € 5.000 per jaar zelfs voor 125 procent (€ 6.250).

Voorbeeld: Schenkt u ons 5 jaar lang € 100, dan mag u 5 jaar lang € 125 aftrekken en is uw belastingvoordeel € 46,25 (bij een aftrektarief van 37%). Uw schenking kost u dus slechts € 53,75, terwijl wij € 100 ontvangen.

Als u ons een periodieke gift wilt doen, stuurt u dan een e-mail naar secretariaat@stad-en-lande.nl en wij sturen u dan een overeenkomst van periodieke gift toe.

Back To Top