Ga naar hoofdinhoud

Onze publicaties

Onze vereniging heeft in de loop der jaren een bibliotheek van eigen publicaties opgebouwd. Die zijn het product van onze nieuwsgierige en ijverige leden en onze betrokken vrijwilligers die graag onderzoeken, (be)schrijven en publiceren.

Tijdschrift

Drie keer per jaar in verschijnt ons Tijdschrift met historische bijdragen en mededelingen van de vereniging. Leden ontvangen dit blad op hun huisadres.

Jaarboek 'de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)'

Jaarlijks, in de maand november, verschijnt ons Jaarboek ‘de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)’.

Eigen uitgaven

Hieronder treft u gedigitaliseerde versies aan van de door onze vereniging uitgegeven boekwerken en brochures.
Adri M. Leijdekkers uit Nieuwerkerk heeft in 2017 deze digitalisatie verzorgd.

Oude Veldnamen van Schouwen-Duiveland
Hieronder treft u een gedigitaliseerde versie aan van de door onze vereniging uitgegeven boekwerken ‘Oude Veldnamen van Schouwen-Duiveland’ in vier delen met de bijbehorende kaarten. Omdat de boekwerken in drukvorm zijn uitverkocht heeft Adri M. Leijdekkers uit Nieuwerkerk in 2016 deze digitalisatie verzorgd. Voor de goede orde wordt hierbij vermeld dat voor alle delen geldt dat pagina 3 (met de namen van de werkgroep veldnamenonderzoek) is verplaatst naar de voorlaatste pagina. Dit omdat dan de paginanummering in het PDF-document gelijk loopt met de paginanummering in het boekje.

Dreischor, Zonnemaire en de Gouwepolders (1987)

Oostelijk- en Midden-Schouwen (1990)

U krijgt de kaarten in bovenstaande PDF-bijlagen veelal beter in beeld als u ze roteert en vergroot. Het verschilt per programma hoe u dat doet. Soms door te klikken met de rechter muisknop, soms door een werkbalk te openen en op de betreffende knoppen te klikken.

Back To Top