Ga naar hoofdinhoud

Bestuur en commissies

Commissie Planologie

De commissie Planologie volgt nauwgezet de ontwikkelingen die te maken hebben met veranderingen op planologisch gebied van Schouwen-Duiveland. Ons eiland kenmerkt zich door haar unieke landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. De commissie zet zich in voor het behoud en het beleven daarvan. Zij onderhoudt contacten met relevante overheden en organisaties, zoekt vooroverleg en stelt zich dienstbaar doch kritisch op. Waar bezwaren zijn tegen voorgenomen plannen adviseert de commissie het bestuur door het opstellen van concepten voor zienswijzen en betere alternatieven. Zo mogelijk werkt de commissie ook samen met andere instanties die zich bezig houden  met cultuur, landschap en natuur.

U kunt ook altijd contact met ons opnemen om ons hierin te steunen.

Leden van de commissie planologie zijn:

  • Piet van Beveren
  • Marinus van Dijke
  • Marnix van Stralen
  • Rian van Damme
  • Suus Hubregtse
  • Erik van den Bos
  • Sjaak Boeckhout

Inventarisatie van cultuurhistorische elementen op Schouwen-Duiveland

Deze commissie heeft een aantal jaren gewerkt aan een inventarisatie van cultuurhistorische elementen op Schouwen-Duiveland en heeft haar werkzaamheden eind 2016 afgerond. Deze inventarisatie is te raadplegen via www.cultuurhistorie.org en heeft zich speciaal gericht op het gehele buitengebied (en niet op de woonkernen) en is per polder uitgewerkt.

Waar gaat het dan over in het buitengebied?
Het kunnen beeldbepalende gebouwen of schuurtjes zijn, zoals een gemaal, een “juunrenne”, een varkenshok, een weegbrug, een arbeidershuisje. Maar het zijn nog meer de kleine elementen zoals dampalen of damhekkens, gedenkstenen en grenspalen, kademuur en restant haventje, een waterpit of inham bij de dijk van een oude doorbraak, een coupure in de dijkovergang en een watersluisje, een oude begraafplaats met speciale stenen.

De inventarisatie is uitgevoerd door een kleine groep vrijwilligers van onze vereniging met begeleiding van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en is aangeleverd aan de Gemeente Schouwen-Duiveland om gebruikt te worden bij de ontwikkelingen in het buitengebied. Het werk van de commissie is daarmee beëindigd, maar aanvullingen en/of vragen kunnen altijd worden doorgegeven aan het secretariaat.

Publicaties
In 2016 is er een digitale versie van de 4 boekwerken met kaarten “Veldnamen van Schouwen-Duiveland” uit 1987 t/m 1990 op de site geplaatst. In 2017 is er een digitale versie van de brochure “Kleine Monumenten van Schouwen-Duiveland” op de site geplaatst. U vindt deze publicaties hier.

Back To Top