Ga naar hoofdinhoud

Bestuur en commissies

Commissie Monumenten

De commissie Monumenten inventariseert, bewaakt en bestudeert de vele rijks- en gemeentelijke monumenten die Schouwen-Duiveland rijk is. Zij draagt panden die daarvoor in aanmerking komen voor als rijks- of gemeentelijk monument en zoekt naar objecten die in de toekomst als waardevol erfgoed kunnen worden aangemerkt.

De feitelijke activiteiten van de commissie bestaan uit:

  • het verstrekken van informatie over monumenten;
  • het nemen van initiatief om objecten te behouden of te beschermen tegen sloop of karakteristieke aantasting;
  • deelname aan Erfgoed Zeeland en Erfgoed Platform Schouwen-Duiveland;
  • contacten met de gemeente en de politiek, inclusief deelname aan inspraak;
  • het uitreiken van oorkondes aan geslaagde restauraties.

Leden van de commissie monumenten zijn:

  • Wilbert Stadhouders (voorzitter)
  • Henk Zielman
  • Adri Flikweert
  • Marlien Slingerland
  • Ardjan Sterkenburg

Contact:

Heeft u vragen aan de commissie Monumenten of weet u panden die onlangs fraai zijn gerestaureerd? Meld het bij de voorzitter van de commissie!

Secretariaat:

Uitreiking oorkondes

In de ledenvergadering van 29 oktober 2021 zijn drie Stad & Lande oorkondes uitgereikt aan de eigenaren van de hieronder genoemde bijzonder zorgvuldig gerestaureerde objecten / gebouwen:

1. Molen de Lelie Scharendijke

Locatie: Kloosterweg 2-4, Scharendijke
Eigenaar: Sijmen Plomp en Carin Koekoek

Het betreft hier een ronde stenen grondzeiler met 2 maalstenen en fokwieken met remkleppen met in totaal een vlucht van 18.50 meter. De molen is voorzien van historische technische snufjes zoals een zelfzwichtend systeem met kantelbare kleppen op de wieken voor de aandrijfefficiency. In 2018 wordt de molen voor 1 euro overgedragen door de gemeente aan de toenmalige molenaar Martin van der Steen die vanaf 2008 de molen exploiteerde, en later, in 2010, in het naastgelegen pand een pannekoekenrestaurant opstartte. Na de overdracht in 2018 werd een grootscheepse restauratie ingezet welke grotendeels door Martin van der Steen zelf met zijn echtgenote Jonna is uitgevoerd. Dit is opvallend vakkundig en gedegen aangepakt met oog voor de kleinste historische details. Het binnenwerk is vrijwel weer geheel in de originele staat, van buiten is de molen teruggebracht in de rood, wit en blauwe kleuren die de molen had in 1930. In juli 2019 vond de spectaculaire terugplaatsing van de kap en de nieuwe wieken plaats. Molen de Lelie ziet er van buiten maar ook van binnen weer prachtig uit.

Helaas is de Martin van der Steen begin 2020 op 58 jarige leeftijd plotseling overleden. Als gevolg van deze tragische gebeurtenis is besloten om molen plus pannenkoekhuis te verkopen. De huidige eigenaren Sijmen Plomp en Carin Koekoek zetten de exploitatie met kracht voort met een warm hart voor deze prachtige molen.

2. Stadhuis Brouwershaven

Locatie: Markt 2, Brouwershaven
Eigenaar: Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland

Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland acht het zeer waardevol dat dit beeldbepalende gebouw door de recente restauratie weer voor jaren het pronkstuk van Brouwershaven is. Het stadhuis met de prestigieuze voorgevel is na de renovatie authentiek gebleven. De oorspronkelijke bouwstijl is gerespecteerd en de authentieke detaillering van kozijnen, metselverbanden etc. is zoveel mogelijk gehandhaafd. Daarbij zijn er authentieke materialen gebruikt en is het originele interieur behouden.

3. Molen de Haan Brouwershaven

Locatie: Noordwal 3, Brouwershaven
Eigenaar: John en Nicole Deeben

De bereidheid van de eigenaar tot particuliere aankoop en de onafgebroken inzet om de molen weer in acceptabele staat terug te brengen is bewonderenswaardig. Naast externe subsidies heeft de eigenaar zelf ook ruim bijgedragen aan de financiering van dit bijzondere project.
De renovatie is voornamelijk uitgevoerd door regionale aannemers. De oorspronkelijke bouwstijl is gerespecteerd en authentieke detaillering zoveel mogelijk behouden.
Een geslaagde restauratie met een prachtige herbestemming van deze molen.

Uitgereikte Oorkondes en Eervolle Vermeldingen:

Back To Top