Ga naar hoofdinhoud
Lespakketten

Dichtbij huis valt zoveel te ontdekken. Er is nog zoveel te leren over de rijke geschiedenis en bijzondere projecten op Schouwen-Duiveland. Op deze pagina zijn binnenkort lespakketten te vinden over verschillende onderwerpen. We verzamelen hier graag een compleet overzicht van de leukste en meest leerzame lessen, om alle leerlingen op alle scholen zoveel mogelijk te leren over het eiland.

Alle lespakketten zijn hier vrij te gebruiken. Heb je voor jouw klas zelf een les(pakket) gemaakt? Deel het via info@mijnstadenlande.nl

NME-centrum landschap en water

Lesmateriaal NME-Centrum Schouwen-Duiveland over landschap

Opdrachten

Deze opdrachten zijn ontwikkeld voor de educatieve website www.mijnstadenlande.nl van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. In dit project gaan de leerlingen aan het werk met de interactieve kaart van Schouwen-Duiveland.

Inhoud:
De opdrachten bestaan uit 9 onderdelen waaronder een excursie. De opdrachten zijn opeenvolgend uit te voeren, ook kunnen ze los worden gegeven. Iedere opdracht is een les van ongeveer 45 tot 50 minuten. De volgorde is willekeurig, behalve de excursie. Het is de bedoeling dat deze aan het einde van het project wordt uitgevoerd. De opdrachten worden grotendeels in tweetallen uitgevoerd. Per opdracht kan de leerkracht punten toekennen aan de hand van de gegeven succescriteria.

Voordat u start met de opdrachten, lees eerst even dit.

Opdracht 1: Je eigen school

lesdoel: Leerlingen kennen de geografische locatie van hun school op Schouwen-Duiveland. Leerlingen kunnen een plattegrond met een legenda maken van hun school.

Opdracht 2: Monumenten

Lesdoel: Leerlingen weten wat een monument is. Leerlingen hebben verschillende monumenten zien liggen en bekeken op de kaart van Schouwen-Duiveland. Leerlingen kunnen twee monumenten met elkaar vergelijken met behulp van een VENN-diagram.

Opdracht 3: Dieren in en om de Oosterschelde

Lesdoel: Leerlingen kennen de geografische ligging van de Oosterschelde ten opzichte van Schouwen-Duiveland. De leerlingen kennen de functie van de Oosterscheldekering en de Deltawerken. Leerlingen hebben een indruk van het belang voor de natuur van de Oosterschelde en welke dieren er leven. Ze kunnen van vijf van deze dieren gericht meer informatie opzoeken, en dit opschrijven in hun eigen woorden.

Opdracht 4: Een tekening maken bij een verhaal

Lesdoel: Leerlingen kennen het belang van verhalen. Leerlingen weten van het bestaan van specifieke verhalen op en over Schouwen-Duiveland. Leerlingen kunnen een tekening maken over een verhaal.

Opdracht 5: Kunstwerken

Lesdoel: Leerlingen weten van het bestaan van kunst(werken) op Schouwen-Duiveland. Leerlingen kunnen van een specifiek kunstwerk benoemen wie het heeft gemaakt, wat het is, waar het is, waarom het er is en hoe het gemaakt is.

Opdracht 6: Tradities

Lesdoel: De leerlingen weten wat een traditie is. Ze weten wat “Strao” is. Ze kennen tien specifieke woorden die daarbij horen.

Opdracht 7: Musea

Lesdoel: Leerlingen kennen de musea op Schouwen-Duiveland. Leerlingen kennen de geografische ligging van de musea op Schouwen-Duiveland. Leerlingen weten op hoofdkenmerken wat er te zien is in de musea, en/of waar het in deze musea over gaat.

Opdracht 8: Stripverhaal

Lesdoel: De kinderen kennen de hoofdzaken van de geschiedenis van de stad of het dorp waar ze wonen. Ze kunnen dit weergeven in een stripverhaal. Ze kunnen zichzelf verplaatsen in dit verhaal.

Opdracht 9: Excursie

De Flaauwersinlaag bevindt zich naast restaurant “de Heerenkeet”, Boogerdweg 1. 4321 SN Kerkwerve. Bij het restaurant kunnen auto’s gratis geparkeerd worden. Halverwege het pad door de inlaag is een houten klimtoren vanwaar het gebied overzien kan worden.

Zelf een lespakket indienen?
Stuur deze naar info@mijnstadenlande.nl
Back To Top