Ga naar hoofdinhoud

Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland

Steunfonds

De Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland vindt dat mooie dingen moeten blijven. En heeft als enige doel de Vereniging Stad en Lande financieel te ondersteunen. Wilt u iets nalaten of periodiek schenken aan de Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, lees dan hierna hoe dat kan zodat de fiscus een beetje meebetaalt.

Nalaten

In een testament kunt u zelf bepalen wie als begunstigde in aanmerking komt voor uw nalatenschap. Samen met uw notaris kunt u regelingen treffen voor uw nabestaanden, zoals uw echtgeno(o)t(e), kinderen en naaste familie. Maar u kunt ook anderen in uw testament gedenken. Bijvoorbeeld een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI) zoals Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Daarmee levert u een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid van Schouwen-Duiveland. Een legaat of erfstelling aan de Stichting Steunfonds is een geschenk aan dit eiland.

Periodieke schenking

Het Steunfonds is uiteraard heel blij met iedere schenking die u doet, maar een gewone schenking is voor u niet altijd fiscaal aftrekbaar. Periodieke schenkingen zijn wel altijd volledig van uw inkomen aftrekbaar.

De fiscale wetgeving is complex en wijzigt regelmatig. Voor de actuele regels verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl

Van een periodieke schenking is sprake als u een overeenkomst sluit met het Steunfonds en toezegt gedurende 5 jaren een vast bedrag per jaar te schenken. Daarmee kan het Steunfonds op uw financiële bijdrage rekenen en een goede bestemming vinden voor Stad & Lande.

Neemt u voor het doen van een periodieke schenking contact op met onze penningmeester via steunfonds@stad-en-lande.nl

Wilt u een eenmalige schenking doen aan Stichting Steunfonds Stad en Lande?
Maak het bedrag over op rekeningnummer: NL02 SNSB 094.75.57.814.
ten name van: Stichting Steunfonds Stad en Lande te Zierikzee onder vermelding “schenking”.

Algemeen nut beogende instellingen

Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland is gerangschikt als ANBI hetgeen betekent dat de Stichting Steunfonds geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt over uw legaat of schenking. Iedere euro die u schenkt komt ten goede aan het goede doel.

Back To Top