Ga naar hoofdinhoud

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van de vereniging dateren uit 1991. Sindsdien is er veel veranderd. Het internet deed in dat jaar zijn intrede in Nederland en sinds 1995 werd email voor het grote publiek toegankelijk. De smartphone werd pas in 2007 gepresenteerd. Onze manier van communiceren is hierdoor drastisch veranderd. Er zijn ook wijzigingen dichtbij huis. Zo zijn de 5 gemeenten op het eiland samengegaan tot de gemeente Schouwen-Duiveland. Wetten zijn gemoderniseerd en aangepast. En, de praktische werkwijzen binnen de vereniging sluiten al lang niet meer helemaal aan op de statuten.

Voor het bestuur is dit een reden geweest om een algehele statutenwijziging voor te leggen aan de leden. Notaris mr. R. Zonnevylle heeft de statuten herschreven. Uiteraard zijn de doelstellingen van de vereniging niet gewijzigd. Alle aanpassingen hebben te maken met de hiervoor genoemde veranderingen. Daarnaast is het taalgebruik aangepast en zijn de artikelen efficiënter uitgewerkt, minder gedetailleerd, en aangepast aan de huidige wetgeving. Ook het huishoudelijke reglement wordt aangepast, zodat dit weer aansluit op de nieuwe statuten. Bovendien zijn sommige gedetailleerde uitvoeringsbepalingen die in de statuten stonden in het nieuwe huishoudelijk reglement verwerkt.

De ledenvergadering van 26 november 2021 heeft ingestemd met de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging. De akte is op 22-02-2022 gepasseerd bij de notaris.

Uiteraard zijn de doelstellingen van de vereniging niet gewijzigd. Het taalgebruik is aangepast en artikelen zijn efficiënter uitgewerkt, minder gedetailleerd, en herschreven aan de huidige tijd en wetgeving. Ook het huishoudelijke reglement is aangepast, zodat dit weer aansluit op de nieuwe statuten. Bovendien zijn sommige gedetailleerde uitvoeringsbepalingen die in de statuten stonden in het nieuwe huishoudelijk reglement verwerkt.

Om privacyredenen zijn de privégegevens van de betrokken bestuurders doorgehaald.

Hierbij treft u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan.

Back To Top