Ga naar hoofdinhoud

Bijzonder Schouwen-Duiveland

Kruithuisje

Dit bijzondere monumentje is te vinden aan de Houwersweg (ooit van die weg gehoord?) in Zierikzee vlak naast het nieuwe gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Het werd gebruikt voor de opslag van munitie.

Het is gebouwd in 1914 voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. De bouw van dit gebouwtje bracht veel tongen in beweging. Op het moment dat in Zierikzee plannen werden gemaakt voor de bouw van een opslagkeldertje voor buskruit en patronen, was er nog geen oorlog in Europa, maar toch, je kon maar beter op je hoede zijn!

Op 13 maart 1914 deden burgemeester en wethouders de raad een voorstel om een bewaarplaatsje te bouwen op een terrein bij de Zuidwellebrug. De gemeentebouwmeester M.B. van Dorth had berekend dat de totale bouw 350 gulden moest gaan kosten.

De plaats was gekozen omdat in de omgeving van het kruithuisje geen gebouwen of lokalen, bestemd voor ziekenverpleging, uitoefening der openbare eredienst of scholen stonden. Dat het vlak naast het woonhuis van de familie Van der Wekken kwam te liggen, was zeker niet belangrijk……..J

Op de buitenzijde van de toegangsdeur, werd een bordje bevestigd met de opschriften: “Buskruit en patronen. Verboden te rooken”.  De stad Zierikzee was een opslagplaats voor maximaal 150 kilo buskruit en 40.000 patronen rijker. Ook particulieren konden een  ruimte in het gebouwtje huren voor de opslag van hun eigen kruit voor de jacht.

Tegenwoordig wordt er gelukkig geen munitie meer in bewaard. Het wordt netjes onderhouden en het is de moeite waard om eens te kijken of je het kunt vinden…

Back To Top