Ga naar hoofdinhoud

Bijzonder Schouwen-Duiveland

Vliedberg Zierikzee

Deze vliedberg ligt in de weilanden ten noorden van Zierikzee. De datering ligt tussen de 11e en 13e eeuw. De hoogte bedraagt 3,1 meter en het heeft een doorsnede van ca. 30 meter. Naast de vliedberg ligt een grote veedrinkpoel.

Schouwen-Duiveland was in vroeger tijden een schorrenlandschap doorsneden door kreken, die bij vloed volliepen. Door vliedbergen op te werpen kon men zichzelf en het vee beschermen tegen hoogwater.

Op Schouwen-Duiveland moeten er tenminste 32 vliedbergen zijn geweest. Nu bestaan er nog 2 die aan de egaliserende ruilverkaveling zijn ontsnapt. Eén bij Elkerzee en deze aan de Heuvelsweg nabij de kruising met de Oudeweg.

De vliedberg is beschermd en is een Rijksmonument.

Back To Top