Ga naar hoofdinhoud

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering.
Bij voorkeur aanmelding vooraf via secretariaat@stad-en-lande.nl

Vrijdag 24 november 2023 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38, 4318 AC Brouwershaven (0111-691816)

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter Anita de Munnik.
  2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering op 19 mei 2023.
    Zie hiervoor het Tijdschrift Stad & Lande nummer 168, oktober 2023.
  3. Mededelingen vanuit het bestuur.
  4. Goedkeuren begroting 2024 en vaststellen contributie 2024 op € 26 per jaar.
  5. Benoeming bestuursleden.
    Conform het rooster van aftreden zijn Anita de Munnik en Joyce van Dijke-Vermeulen aftredend. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Nelleke de Jong te benoemen in een van de vacatures. Eventuele tegenkandidaten worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de vereniging. Voor de andere vacature is Anca Goedegebuure kandidaat. Zij gaat de bestuursvergaderingen bijwonen en wordt in de voorjaarsvergadering ter benoeming voorgedragen.
  6. Rondvraag

+ 20.15 uur Pauze met koffie/thee.

Na de pauze: Presentatie van de 48e jaargang van de “Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)”.

Alle vergaderstukken zijn uiterlijk 14 dagen voor de vergaderingen te vinden op onze website www.stad-en-lande.nl bij ‘Nieuws’ of zijn digitaal op te vragen via secretariaat@stad-en-lande.nl

Graag tot ziens op 24 november!

Back To Top