skip to Main Content

Ledenvergadering

Alvast noteren! Het bestuur van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op:
Vrijdag 11 november 2022 om 19.30 uur
Dorpshuis de Vanger
Molenstraat 52, 4311 ED Bruinisse
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

De vergaderstukken verschijnen twee weken voor aanvang op de website

Tot ziens op 11 november in Bruinisse!

Back To Top