Ga naar hoofdinhoud

Uitnodiging ledenvergadering

 Het bestuur van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op: 

Vrijdag 19 mei 2023
Dorpshuis Scharendijke
Ingridstraat 32, 4322 BS Scharendijke 

Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. 

Agenda: 

 1. 19.30 uur Opening door de voorzitter. 
 2. Verslag van de ledenvergadering d.d. 25 november 2022. (Zie hiervoor ook ons tijdschrift Stad & Lande, maart-editie, blz.25). 
 3. Mededelingen vanuit het bestuur 
 4. Jaarrekening 2022 en verslag van de kascontrolecommissie 
 5. Benoeming leden kascontrolecommissie. 
 6. Rondvraag. 
 7. 20.15 uur Pauze met koffie/thee 
 8. 20.30 uur Uitreiking en presentatie van de Stad & Lande oorkondes!
  Uitreiking Stad & Lande oorkondes aan opmerkelijke of zeer geslaagde restauraties ter behoud van monumenten of andere bijzondere panden.
  Onze monumentencommissie legt graag uit hoe en waarom ze tot deze keuzes is gekomen. Ook komen de eigenaren of vertegenwoordigers van de panden zelf aan het woord en delen hun verhaal en foto’s over het verloop van de restauraties. 

Alle vergaderstukken zijn uiterlijk 7 dagen voor de vergaderingen te vinden op onze website www.stad-en-lande.nl bij ‘Nieuws’ of zijn op te vragen via secretariaat@stad-en-lande.nl 

Tot ziens op vrijdag 19 mei in Scharendijke!! 

Namens het bestuur,
Joyce van Dijke-Vermeulen, secretaris

Conceptverslag najaarsvergadering
Jaarrekening 2022
Bläsz, watersnoodheld te Scharendijke 1953
Back To Top