Ga naar hoofdinhoud

Wat speelt er nú op Schouwen-Duiveland

Hoogspanningsstation

Het regionale elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland en Tholen loopt vol. Daardoor kan de duurzaam opgewekte elektriciteit van nieuwe, grootschalige projecten zoals zonnepanelen op loodsen, bedrijfsbebouwing, waterpartijen of op velden niet worden getransporteerd. Om dit te verhelpen vergroten Tennet en Enduris de capaciteit van het elektriciteitsnet. De netbeheerders bouwen hiervoor een nieuw 150/20kV hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland, ergens tussen Zierikzee en Bruinisse. Deze sluiten ze met een ondergrondse kabel aan op een nieuw te bouwen 380/150kV-hoogspanningsstation in de omgeving van Bergen op Zoom.

Samen met de omgeving
De locatie voor het nieuwe hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland staat nog niet vast. Enduris en Tennet organiseren in april, mei en juni verschillende werkateliers met belanghebbenden uit het gebied om op zoek te gaan naar geschikte locaties. Voor deze bijeenkomsten zijn onder andere vertegenwoordigers van de landbouw, inwoners uit het gebied, dorpsraden, natuurorganisaties en andere betrokken instanties uitgenodigd. Ook onze vereniging kreeg een uitnodiging. In de werkateliers voor het station op Schouwen-Duiveland zijn we goed vertegenwoordigd door mensen uit het bestuur, de commissie planologie en de werkgroep klimaat en erfgoed.

Op de projectwebsite www.tennet.eu/schouwen-duiveland vindt u meer informatie over het project. In de projectatlas, een digitale kaart waarop u het zoekgebied kunt zien kunt u zelf ook heel eenvoudig reacties achterlaten.

Fotografie TenneT / Chris Pennarts

Back To Top