Ga naar hoofdinhoud

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van onze tweede ledenvergadering van 2021 op vrijdag 26 november a.s.
Aanmelding vooraf via activiteiten@stad-en-lande.nl of 06-29242945.
Locatie: Dorpshuis Oosterhof, Sint Joostdijk 27, 4307 AR Oosterland.

Agenda:

 1. Inloop vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur opening door voorzitter Anita de Munnik.
 2. Goedkeuren verslag van de ledenvergadering d.d. 29 oktober jl.
 3. Goedkeuren begroting 2022 en vaststellen contributie 2022.
 4. Vanuit het bestuur.
  Conform het rooster van aftreden zijn Ria Geluk en Piet van Beveren aftredend. Beiden zijn niet herkiesbaar. Het bestuur draagt aan de vergadering voor om te benoemen als bestuurslid de heer Erik van den Bos uit Bruinisse.
 5. Voorstel tot statutenwijziging (2e behandeling).
 6. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement (2e behandeling).
 7. Rondvraag.
 8. Presentatie 46e Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland).

Let op:

 • Meldt u vooraf aan via activiteiten@stad-en-lande.nl of 06-29242945.
 • Bij binnenkomst wordt uw corona QR-code gescand.
 • Houdt afstand van anderen en blijf zoveel mogelijk op uw stoel zitten.
 • De vergaderstukken worden z.s.m. op onze website www.stad-en-lande.nl geplaatst en zijn tevens van te voren op te vragen via het secretariaat.
Tot vrijdag 26 november in Oosterland!

Bijl.1 Conceptverslag ledenvergadering Stad en Lande 29 oktober 2021 »

Bijl.2 Begroting 2022 SL ALV definitief »

Bijl.3 Toelichting op de begroting 2022 van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen »

Bijl.4 Concept-statutenwijziging-stad-en-lande-2020 »

Bijl.5 Concept-HUISHOUDELIJK-REGLEMENT-STAD-EN-LANDE-2020 »

Back To Top