Ga naar hoofdinhoud

Wat speelt er nú op Schouwen-Duiveland

Oude Haven in Zierikzee

Reactie Stad en Lande op de antwoordnotitie d.d. 13-10-2020 zienswijzen omgevingsvergunning restauratie Oude Haven Zierikzee.

Klik hier voor de volledige reactie »

Gezien de ontwikkelingen bij de Oude Haven in Zierikzee omtrent o.a. kademuren en bomenrij heeft Stad & Lande op 7 augustus 2020 een zienswijze ingediend bij de gemeente.

Klik hier voor de tekst van de ingestuurde zienswijze »

Back To Top