Ga naar hoofdinhoud

Wat speelt er nú op Schouwen-Duiveland

Voetpad langs de Zeepeduinen

Het betreft een meer dan 150 jaar oud voetpad dat is ontstaan op de grens van de Zeepeduinen en het gebied daar achter dat gaande de tijd bebouwd is geraakt met woningen en vakantieparken. Het pad heeft zich van nature gevormd, wat zich laat zien in het slingerende verloop, delen die nog bestaan uit mul zand en de vaak smalle breedte van het pad. Het zijn deze eigenschappen in combinatie met de ligging waardoor het pad een hoge landschappelijke waarde heeft. Het zijn ook deze waarden waarom het pad door wandelaars, zowel toeristen als de eigen bewoners, wordt gewaardeerd en veelvuldig gebruikt.

Op zich klinkt het logisch deze route ook voor fietsers toegankelijk te maken zodat zij ook van deze kwaliteiten kunnen genieten. Zo’n stap zou daarmee ook passen in het licht van het versterken van het recreatief product. In dit geval raden wij dat echter af.

Allereerst zal de combinatie van het voetpad met een fietspad het karakter en daarmee de historische waarde van het huidige pad aantasten. Het huidige pad is te smal voor beide functies. Gebruik door ook fietsers zal betekenen dat het bestaande pad moet worden verbreed dan wel parallel aan het voetpad een fietspad moet worden aangelegd. Dit betekent dat er flink gegraven zal moeten worden en bomen zullen verdwijnen. Daarbij vragen wij ons af of voor een dergelijke verbreding over het gehele traject feitelijk wel de ruimte is.

Met het verwijderen van vaak al oude en door de droogte langzaam gegroeide bomen wordt ook de nu natuurlijke overgang van de open Zeepeduinen en het achterliggende gebied aangetast. De daar aanwezige bebouwing zal meer zichtbaar worden. Dat is ongewenst, zowel vanuit de natuurwaarden van de Zeepeduinen, als ook vanuit de beleving van het pad waar – zoals wandelaas aangeven – je je nu nog midden in de natuur waant en waar – zo is de vrees – door het passeren van fietsers waaronder groepen mountain bikers de belevingswaarde vervolgens verder onder druk komt te staan.

Resumerend is daarom ons advies:

  1. Het huidige voetpad tussen de Moolweg en Adriaan van de Weijdeweg en de huidige kwaliteiten daarvan te behouden en het pad dus niet voor fietsers toegankelijk te maken.
  2. In het kader van de visie zoals die door de Dorpsraad voor het gebied rond Burgh wordt gemaakt gericht aandacht te geven aan de route via de Burgh en de Hogeweg als doorgaande fietsroute in het fietspaden-netwerk op de Kop van Schouwen.

Lid worden

Ik wil lid worden

Ik wil lid worden van een vereniging die graag behoudt wat goed is en meedenkt over hoe vernieuwingen met respect voor het verleden kunnen worden uitgevoerd. Bovendien ontvang ik dan drie maal per jaar een fraai en informatief tijdschrift en jaarlijks de Kroniek met verdiepende artikelen over de geschiedenis van Schouwen-Duiveland.

Er zijn twee ledenvergaderingen per jaar en verschillende activiteiten waaraan u mee kunt doen. Iedereen kan lid worden voor maar € 25,- per jaar. Maar veel leden betalen vrijwillig een hoger bedrag.

Zelf bijdragen

Wie lid wordt garandeert zichzelf van een bijna doorlopende stroom inspirerende inspiratie. Jaarlijks drie magazines,
de Kroniek en twee ledenvergaderingen waar wij u graag ontmoeten. Uw jaarbijdrage is bescheiden: € 25,00.

Help mee

Kennis, feiten en nieuws verzamelen, signaleren, grondig onderzoeken in de praktijk en in de boeken, fotograferen, oplossingen bedenken, schrijven en publiceren. Schouwen-Duiveland is een dankbaar onderwerp en verdient uw fanatieke bijdrage!

Doneer

Periodiek schenken en nalaten. Weet dat uw donatie blijvend effect heeft in onze vereniging. Ontdek hoe aantrekkelijk schenken kan zijn. Wilt u nalaten? Lees hier hoe u met uw legaat de vereniging duurzaam versterkt.

Word lid

Stad en Lande kan uw hulp uitstekend gebruiken. Door in commissies met kennis bij te dragen, door te doneren (ontdek de (ook fiscaal) aantrekkelijke mogelijkheden) of door lid te worden; dat kan al vanaf € 25 per jaar.

Back To Top