skip to Main Content

Uitnodiging ledenvergadering

Als vereniging zijn wij verplicht te voldoen aan de wettelijke vereisten en aan onze statutaire bepalingen en zullen daarom ondanks alle coronamaatregelen onze ledenvergaderingen moeten houden.
Lees Meer

Uitnodiging ledenvergaderingen

Per abuis ontbraken de convocaties van onze ledenvergaderingen in het laatst verschenen tijdschrift. Daarom ontvangt u de uitnodiging voor de al eerder aangekondigde ledenvergaderingen door middel van deze uitnodiging.
Lees Meer

Oude Haven in Zierikzee

Gezien de ontwikkelingen bij de Oude Haven in Zierikzee omtrent o.a. kademuren en bomenrij heeft Stad & Lande op 7 augustus 2020 een zienswijze ingediend bij de gemeente.
Lees Meer

Brandbrief naar College over vee drinkput

De monumentale vee drinkput bij de Nobelpoort in Zierikzee is er slecht aan toe. Stad en Lande heeft een brief geschreven naar de gemeente om het noodzakelijke onderhoud zo snel mogelijk uit te voeren. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

Lees Meer
Back To Top