skip to Main Content

Kruithuisje

Dit bijzondere monumentje is te vinden aan de Houwersweg (ooit van die weg gehoord?) in Zierikzee vlak naast het nieuwe gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Het werd gebruikt voor de opslag van munitie. Het is gebouwd in 1914 voor het begin van…

Lees Meer

Uitnodiging ledenvergadering

Als vereniging zijn wij verplicht te voldoen aan de wettelijke vereisten en aan onze statutaire bepalingen en zullen daarom ondanks alle coronamaatregelen onze ledenvergaderingen moeten houden.
Lees Meer

Uitnodiging ledenvergaderingen

Per abuis ontbraken de convocaties van onze ledenvergaderingen in het laatst verschenen tijdschrift. Daarom ontvangt u de uitnodiging voor de al eerder aangekondigde ledenvergaderingen door middel van deze uitnodiging.
Lees Meer

Oude Haven in Zierikzee

Gezien de ontwikkelingen bij de Oude Haven in Zierikzee omtrent o.a. kademuren en bomenrij heeft Stad & Lande op 7 augustus 2020 een zienswijze ingediend bij de gemeente.
Lees Meer
Back To Top