skip to Main Content

Uitnodiging ledenvergaderingen

Per abuis ontbraken de convocaties van onze ledenvergaderingen in het laatst verschenen tijdschrift. Daarom ontvangt u de uitnodiging voor de al eerder aangekondigde ledenvergaderingen door middel van deze uitnodiging.
Lees Meer

Oude Haven in Zierikzee

Gezien de ontwikkelingen bij de Oude Haven in Zierikzee omtrent o.a. kademuren en bomenrij heeft Stad & Lande op 7 augustus 2020 een zienswijze ingediend bij de gemeente.
Lees Meer

Brandbrief naar College over vee drinkput

De monumentale vee drinkput bij de Nobelpoort in Zierikzee is er slecht aan toe. Stad en Lande heeft een brief geschreven naar de gemeente om het noodzakelijke onderhoud zo snel mogelijk uit te voeren. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

Lees Meer

Algemene ledenvergaderingen 2020

Zet de data alvast in uw agenda! Op vrijdag 30 oktober 2020 zal de algemene ledenvergadering worden gehouden die normaliter in het voorjaar plaatsvindt maar door de coronamaatregelen moest worden uitgesteld. Op vrijdag 27 november 2020 is de reguliere najaarsvergadering.

Lees Meer

Tentoonstelling Schouwen-Duiveland Bevrijd!

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Schouwen-Duiveland werd bevrijd. Vijf musea op het eiland hebben de handen ineengeslagen en in samenwerking met het Gemeentearchief hierover een grote tentoonstelling gemaakt. De tentoonstelling gaat 26 juni open. De tentoonstelling Schouwen-Duiveland…

Lees Meer
Back To Top